STP80NF70 80NF70 N MOSFET 98A 68 V 0.0082R

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: STP80NF70 80NF70 N MOSFET 98A 68 V 0.0082R;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: ST

Tên hàng: STP80NF70 80NF70 N MOSFET 98A 68 V 0.0082R;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: ST

Tên hàng: STP80NF70 80NF70 N MOSFET 98A 68 V 0.0082R;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: ST

Tags: , , ,