A6169 STR-A6169 IC nguồn switching 8W 800V

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: A6169 STR-A6169 IC nguồn switching 8W 800V;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: Sanken;

Mã: STR-A6169

Tên hàng: A6169 STR-A6169 IC nguồn switching 8W 800V;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: Sanken;  Mã: STR-A6169

Tên hàng: A6169 STR-A6169 IC nguồn switching 8W 800V;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: Sanken;
Mã: STR-A6169

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG