STR-W6556A STRW6556A STR W6556A TO220-6 IC nguồn Power PWM Controller

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: STR-W6556A STRW6556A STR W6556A TO220-6 IC nguồn Power PWM Controller;

Mã: STR-W6556A;

Kiểu chân: cắm TO-220-6;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Mã Kho: STR-W6556A_187

Tên hàng: STR-W6556A STRW6556A STR W6556A TO220-6 IC nguồn Power PWM Controller;  Mã: STR-W6556A;  Kiểu chân: cắm TO-220-6;  Dùng cho: vật tư màn hình;  Mã Kho: STR-W6556A_187

Tên hàng: STR-W6556A STRW6556A STR W6556A TO220-6 IC nguồn Power PWM Controller;
Mã: STR-W6556A;
Kiểu chân: cắm TO-220-6;
Dùng cho: vật tư màn hình;
Mã Kho: STR-W6556A_187

Tags: , ,