STRF6168 STR-F6168 F6168 IC ampli SONY

Giá: 35.000 VNĐ

Tên hàng: STRF6168 STR-F6168 F6168 IC ampli SONY;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Mã: STRF6168;

Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng: STRF6168 STR-F6168 F6168 IC ampli SONY;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Mã: STRF6168;  Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng: STRF6168 STR-F6168 F6168 IC ampli SONY;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Mã: STRF6168;
Dùng cho: Vật tư ampli

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG