SONY

Tên hàng: STRF6168 STR-F6168 F6168 IC ampli SONY; Kiểu chân: cắm TO-220; Mã: STRF6168; Dùng cho: Vật tư ampli

STRF6168 STR-F6168 F6168 IC ampli SONY

Giá: 35.000 VNĐ

Tên hàng: STRF6168 STR-F6168 F6168 IC ampli SONY;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Mã: STRF6168;

Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng: Pin CR2032 3V; Mã: CR2032; Thương hiệu: SONY

Pin CR2032 3V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: Pin CR2032 3V;

Mã: CR2032;

Thương hiệu: SONY

LÊN ĐẦU TRANG