STRL451 SIP-10 IC Nguồn Switching Power Supply

Giá: 17.500 VNĐ

Tên hàng: STRL451 SIP-10 IC Nguồn Switching Power Supply;

Mã: STRL451;

Kiểu chân: cắm SIP-10;

Hãng sx: SanKen;

Dùng cho: Vật tư máy giặt;

Vật tư điều hòa;

Hàng tương đương: STR-L451, STR-L472, STRL451, STRL472

Tên hàng: STRL451 SIP-10 IC Nguồn Switching Power Supply;  Mã: STRL451;  Kiểu chân: cắm SIP-10;  Hãng sx: SanKen;  Dùng cho: Vật tư máy giặt;  Vật tư điều hòa;  Hàng tương đương: STR-L451, STR-L472, STRL451, STRL472

Tên hàng: STRL451 SIP-10 IC Nguồn Switching Power Supply;
Mã: STRL451;
Kiểu chân: cắm SIP-10;
Hãng sx: SanKen;
Dùng cho: Vật tư máy giặt;
Vật tư điều hòa;
Hàng tương đương: STR-L451, STR-L472, STRL451, STRL472

 

Tags: ,