Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW 140919

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW
Lỗi màn hình không hiển thị, chập chết nguồn

Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Sửa biến tần TOSHIBA VF-AS1 VFAS1-4055PL 5.5KW

Tags: ,