Sửa máy giặt SAMSUNG 140919

Sửa máy giặt tại chung cư Kim văn Kim lũ
Sửa máy giặt SAMSUNG
Lỗi có hiển thị, ấn Start nhưng chỉ hiển thị thời gian giặt, không chạy

Hotline: 0986711155
E-Mail: SuaSieuNhanh@gmail.com
Web: http://SuaSieuNhanh.com
Facebook: https://www.facebook.com/suasieunhanh

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa máy giặt SAMSUNG

Sửa máy giặt SAMSUNG

Tags: ,