Cuộn dây hút thiếc SODER-WICK SW 18045 2.8mm dài 1.5m

Gía liên hệ

Tên hàng: Cuộn dây hút thiếc SODER-WICK SW 18045 2.8mm dài 1.5m;

Mã: SW18045;

Hàng tương đương: Bấc hút thiếc, SW18015(0.8mm), SW18025(1.5mm), SW18035(2.0mm), SW18045(2.8mm),, SW18055(3.7mm),SW16015(0.8mm),SW16025(1.5mm),SW16035(2.0mm), SW16045(2.8mm),SW16055(3.7mm), SW 18015 18025 18035 18045 18055

Tên hàng: Cuộn dây hút thiếc SODER-WICK SW 18045 2.8mm dài 1.5m; Mã: SW18045; Hàng tương đương: Bấc hút thiếc, SW18015(0.8mm), SW18025(1.5mm), SW18035(2.0mm), SW18045(2.8mm),, SW18055(3.7mm),SW16015(0.8mm),SW16025(1.5mm),SW16035(2.0mm), SW16045(2.8mm),SW16055(3.7mm), SW 18015 18025 18035 18045 18055

Tên hàng: Cuộn dây hút thiếc SODER-WICK SW 18045 2.8mm dài 1.5m;
Mã: SW18045;
Hàng tương đương: Bấc hút thiếc, SW18015(0.8mm), SW18025(1.5mm), SW18035(2.0mm), SW18045(2.8mm),, SW18055(3.7mm),SW16015(0.8mm),SW16025(1.5mm),SW16035(2.0mm), SW16045(2.8mm),SW16055(3.7mm), SW 18015 18025 18035 18045 18055

Tags: , ,