Thạch anh 7.3728MHz HC-49SMD

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 7.3728MHz HC-49SMD

Mã hàng: TA_HC-49SMD_7.3728MHz

Kiểu chân: dán

Thạch anh 7.3728MHz HC-49SMD  Mã: TA_HC-49SMD_7.3728MHz  Kiểu chân: dán

Thạch anh 7.3728MHz HC-49SMD
Mã: TA_HC-49SMD_7.3728MHz
Kiểu chân: dán

Tags: , ,