Thạch anh 10MHz 3 chân cắm

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 10MHz 3 chân cắm;

Mã: TA_ZTT_10MHz;

Kiểu chân: cắm 3 chân;

Hàng tương đương: Z10.00MT ,Z10.00 10.0MC;

Phân nhóm: Thạch anh 3 chân ZTT

Tên hàng: Thạch anh 10MHz 3 chân cắm;  Mã: TA_ZTT_10MHz;  Kiểu chân: cắm 3 chân;  Hàng tương đương: Z10.00MT ,Z10.00 10.0MC;  Phân nhóm: Thạch anh 3 chân ZTT

Tên hàng: Thạch anh 10MHz 3 chân cắm;
Mã: TA_ZTT_10MHz;
Kiểu chân: cắm 3 chân;
Hàng tương đương: Z10.00MT ,Z10.00 10.0MC;
Phân nhóm: Thạch anh 3 chân ZTT

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG