Thạch anh

Tên hàng: Thạch anh 10MHz 3 chân cắm; Mã: TA_ZTT_10MHz; Kiểu chân: cắm 3 chân; Hàng tương đương: Z10.00MT ,Z10.00 10.0MC; Phân nhóm: Thạch anh 3 chân ZTT

Thạch anh 10MHz 3 chân cắm

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 10MHz 3 chân cắm;

Mã: TA_ZTT_10MHz;

Kiểu chân: cắm 3 chân;

Hàng tương đương: Z10.00MT ,Z10.00 10.0MC;

Phân nhóm: Thạch anh 3 chân ZTT

Tên hàng: Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm; Kiểu chân: dán 7050; Mã: TA7050-3V3-45MHz; Dùng cho: vật tư biến tần;

Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 45MHz OSC 3V3, 4 chân dán 7050 7x5mm;

Kiểu chân: dán 7050;

Mã: TA7050-3V3-45MHz;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: Thạch anh 8MHz 3 chân cắm; Mã: TA_ZTT_8MHz

Thạch anh 8MHz 3 chân cắm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 8MHz 3 chân cắm;

Mã: TA_ZTT_8MHz

LÊN ĐẦU TRANG