15J311

Tên hàng: 15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263; Mã: 15J311; Kiểu chân: dán TO-263; Hãng sx: TOSHIBA; Phân Nhóm: IGBT; Hàng tương đương: G4BC20KD-S

15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263

Gia: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263;

Mã: 15J311;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hãng sx: TOSHIBA;

Phân Nhóm: IGBT;

Hàng tương đương: G4BC20KD-S

Tên hàng: 15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263; Mã: 15J311; Kiểu chân: dán TO-263; Hãng sx: TOSHIBA; Phân Nhóm: IGBT; Hàng tương đương: G4BC20KD-S

15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263;

Mã: 15J311;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hãng sx: TOSHIBA;

Phân Nhóm: IGBT;

Hàng tương đương: G4BC20KD-S

LÊN ĐẦU TRANG