15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263

Gia: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263;

Mã: 15J311;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hãng sx: TOSHIBA;

Phân Nhóm: IGBT;

Hàng tương đương: G4BC20KD-S

Tên hàng: 15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263;  Mã: 15J311;  Kiểu chân: dán TO-263;  Hãng sx: TOSHIBA;  Phân Nhóm: IGBT;  Hàng tương đương: G4BC20KD-S

Tên hàng: 15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263;
Mã: 15J311;
Kiểu chân: dán TO-263;
Hãng sx: TOSHIBA;
Phân Nhóm: IGBT;
Hàng tương đương: G4BC20KD-S

Tags: , ,