1N5819_DO

Tên hàng: 1N5819 DO-41 Diode 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER; Mã: 1N5819_DO-41; Kiểu chân: cắm DO-41

1N5819 DO-41 Diode 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: 1N5819 DO-41 Diode 1A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER;

Mã: 1N5819_DO-41;

Kiểu chân: cắm DO-41

LÊN ĐẦU TRANG