2843B

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM; Mã: 2843B; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC nguồn

UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM;

Mã: 2843B;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM; Mã: 2843B; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân nhóm: IC nguồn

UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM;

Mã: 2843B;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

LÊN ĐẦU TRANG