UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM;

Mã: 2843B;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM;  Mã: 2843B;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: UC2843 2843B UC2843B 2843 SOP8 IC nguồn PWM;
Mã: 2843B;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , ,