2SC2166

Tên hàng: C2166 2SC2166 N Transistor 4A 75V BCE; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: Mitsubishi; Mã: 2SC2166; Dùng cho: Vật tư ti vi;

C2166 2SC2166 N Transistor 4A 75V BCE; Kiểu chân: cắm TO-220 vi;

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: C2166 2SC2166 N Transistor 4A 75V BCE;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: Mitsubishi;

Mã: 2SC2166;

Dùng cho: Vật tư ti vi;

LÊN ĐẦU TRANG