C2166 2SC2166 N Transistor 4A 75V BCE; Kiểu chân: cắm TO-220 vi;

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: C2166 2SC2166 N Transistor 4A 75V BCE;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: Mitsubishi;

Mã: 2SC2166;

Dùng cho: Vật tư ti vi;

Tên hàng: C2166 2SC2166 N Transistor 4A 75V BCE;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: Mitsubishi;  Mã: 2SC2166;  Dùng cho: Vật tư ti vi;

Tên hàng: C2166 2SC2166 N Transistor 4A 75V BCE;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: Mitsubishi;
Mã: 2SC2166;
Dùng cho: Vật tư ti vi;

Tags: , , ,