5P4M;

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V; Mã hàng: 5P4M; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: NEC;

5P4M Thyristor 5A 500V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V;

Mã hàng: 5P4M;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: NEC;

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V; Mã hàng: 5P4M; Kiểu chân: cắm TO-220; Hãng sx: NEC;

5P4M Thyristor 5A 500V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V;

Mã hàng: 5P4M;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: NEC;

LÊN ĐẦU TRANG