5P4M Thyristor 5A 500V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V;

Mã hàng: 5P4M;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hãng sx: NEC;

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V;  Mã hàng: 5P4M;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hãng sx: NEC;

Tên hàng: 5P4M Thyristor 5A 500V;
Mã hàng: 5P4M;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hãng sx: NEC;

Tags: , , ,