5R

Tên hàng: NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm; Mã: NTC5D-11

NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm;

Mã: NTC5D-11

LÊN ĐẦU TRANG