NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm;

Mã: NTC5D-11

Tên hàng: NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm;  Mã: NTC5D-11

Tên hàng: NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm;
Mã: NTC5D-11

Tags: , ,