74HC08A

Tên hàng: TC74HC08AF 74HC08A SOP14 5.2mm IC số; Mã: 74HC08A; Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm; Thương hiệu: TOSHIBA

TC74HC08AF 74HC08A SOP14 5.2mm IC số

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TC74HC08AF 74HC08A SOP14 5.2mm IC số;

Mã: 74HC08A;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Thương hiệu: TOSHIBA

Tên hàng: 74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số; Mã: 74HC08A; Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mmTên hàng: 74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số; Mã: 74HC08A; Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm

74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số;

Mã: 74HC08A;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm

LÊN ĐẦU TRANG