74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số;

Mã: 74HC08A;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm

Tên hàng: 74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số;  Mã: 74HC08A;  Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mmTên hàng: 74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số;  Mã: 74HC08A;  Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm

Tên hàng: 74HC08A TC74HC08AF SOP14 5.2mm IC số;
Mã: 74HC08A;
Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm

Tags: , ,