74HC245PW

Tên hàng: SN74HC245PW,74HC245PW, 74HC245, HC245, TSSOP20 5.72mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT; Mã: 74HC245PW; Kiểu chân: dán TSSOP-20 5.72mm; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: SM74HC245; Dùng cho: vật tư PLC, vật tư biến tần, vật tư bếp từ; Phân nhóm: IC họ 74

SN74HC245PW 74HC245PW 74HC245 HC245 TSSOP20 5.72mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: SN74HC245PW,74HC245PW, 74HC245, HC245, TSSOP20 5.72mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;

Mã: 74HC245PW;

Kiểu chân: dán TSSOP-20 5.72mm;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: SM74HC245;

Dùng cho: vật tư PLC, vật tư biến tần, vật tư bếp từ;

Phân nhóm: IC họ 74

HC245 74HC245PW 74HC245 TSSOP20 5.72mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT

Giá: 3,000 VNĐ

Tên hàng: HC245 74HC245PW 74HC245 TSSOP20 5.72mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;

Mã: 74HC245PW;

Kiểu chân: dán TSSOP-20 5.72mm;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: SM74HC245;

Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: HC245 74HC245PW 74HC245 SSOP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT; Mã: 74HC245PW; Kiểu chân: dán SSOP-20; Thương hiệu: NXP; Hàng tương đương: SM74HC245; Phân nhóm: IC số;

HC245 74HC245PW 74HC245 SSOP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: HC245 74HC245PW 74HC245 SSOP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;

Mã: 74HC245PW;

Kiểu chân: dán SSOP-20;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: SM74HC245;

Phân nhóm: IC số;

LÊN ĐẦU TRANG