HC245 74HC245PW 74HC245 SSOP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: HC245 74HC245PW 74HC245 SSOP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;

Mã: 74HC245PW;

Kiểu chân: dán SSOP-20;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: SM74HC245;

Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: HC245 74HC245PW 74HC245 SSOP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;  Mã: 74HC245PW;  Kiểu chân: dán SSOP-20;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: SM74HC245;  Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: HC245 74HC245PW 74HC245 SSOP20 IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;
Mã: 74HC245PW;
Kiểu chân: dán SSOP-20;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: SM74HC245;
Phân nhóm: IC số;

Tags: , ,