Allegro

Tên hàng: UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY; Mã: UDN2981A; Kiểu chân: cắm DIP-18; Thương hiệu: Allegro; Phân Nhóm: IC Driver

UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY

Giá: 11,000 VNĐ

Tên hàng: UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY;

Mã: UDN2981A;

Kiểu chân: cắm DIP-18;

Thương hiệu: Allegro;

Phân Nhóm: IC Driver

Tên hàng: ACS710T ACS710TKLA-12CB Cảm biến dòng; Mã: ACS710T_Allegro; Hãng sx: Allegro; kiểu chân: dán SOP-16; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver; TAG: Current Sensor with Integrated Overcurrent Detection

ACS710T ACS710TKLA-12CB Cảm biến dòng

Giá: 69.000 VNĐ

Tên hàng: A786J HCPL-786J HP786J Opto cách ly quang, Optically Isolated Modulator;

Hãng sx: AVAGO;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Mã: A786J_AVAGO;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư Servo driver

Tên hàng: UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY; Mã: UDN2981A; Kiểu chân: cắm DIP-18; Thương hiệu: Allegro; Phân Nhóm: IC Driver

UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY;

Mã: UDN2981A;

Kiểu chân: cắm DIP-18;

Thương hiệu: Allegro;

Phân Nhóm: IC Driver

LÊN ĐẦU TRANG