UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY;

Mã: UDN2981A;

Kiểu chân: cắm DIP-18;

Thương hiệu: Allegro;

Phân Nhóm: IC Driver

Tên hàng: UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY;  Mã: UDN2981A;  Kiểu chân: cắm DIP-18;  Thương hiệu: Allegro;  Phân Nhóm: IC Driver

Tên hàng: UDN2981A DIP18 IC 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS LED, RELAY;
Mã: UDN2981A;
Kiểu chân: cắm DIP-18;
Thương hiệu: Allegro;
Phân Nhóm: IC Driver

Tags: , ,