AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V;

Tên hàng: AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V; Kiểu chân: dán SOT223

AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V

Giá: 500 VNĐ

AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V; Kiểu chân: dán SOT223

LÊN ĐẦU TRANG