AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V;

Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng: AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V;  Kiểu chân: dán SOT223

Tên hàng: AMS1117-3.3 IC Nguồn ổn áp 3.3V;
Kiểu chân: dán SOT223

Tags: ,