B1205S-2W;

Tên hàng: B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W; Mã: B1205S-2W; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: MORNSUN; Hàng tươnTên hàng: B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W; Mã: B1205S-2W; Kiểu chân: cắm; Hãng sx: MORNSUN; Hàng tương đương: B1205S-1Wg đương: B1205S-1W

B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W

Giá: 69.000 VNĐ

Tên hàng: B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W;

Mã: B1205S-2W;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: MORNSUN;

Hàng tương đương: B1205S-1W

LÊN ĐẦU TRANG