B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W

Giá: 69.000 VNĐ

Tên hàng: B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W;

Mã: B1205S-2W;

Kiểu chân: cắm;

Hãng sx: MORNSUN;

Hàng tương đương: B1205S-1W

Tên hàng: B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W;  Mã: B1205S-2W;  Kiểu chân: cắm;  Hãng sx: MORNSUN;  Hàng tươnTên hàng: B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W;  Mã: B1205S-2W;  Kiểu chân: cắm;  Hãng sx: MORNSUN;  Hàng tương đương: B1205S-1Wg đương: B1205S-1W

Tên hàng: B1205S-2W IC nguồn cách ly 12 sang 5V 2W;
Mã: B1205S-2W;
Kiểu chân: cắm;
Hãng sx: MORNSUN;
Hàng tương đương: B1205S-1W

Tags: , , , ,