BISS0001

Tên hàng: BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR; Mã: BISS0001; Kiểu chân: dán SOP-16; Phân nhóm: IC chức năng;

BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR;

Mã: BISS0001;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Phân nhóm: IC chức năng;

BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR;

Mã: BISS0001;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Phân nhóm: IC chức năng;

LÊN ĐẦU TRANG