BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR;

Mã: BISS0001;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Phân nhóm: IC chức năng;

Tên hàng: BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR;  Mã: BISS0001;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Phân nhóm: IC chức năng;

Tên hàng: BISS0001 SOP16 IC Khuếch đại cảm biến chuyển động PIR;
Mã: BISS0001;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Phân nhóm: IC chức năng;

Tags: , ,