Box header 8x2p 2.54mm đực cong;

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-16P_R; Hàng tương đương: IDE 16

DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.500 VNĐ

DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-16P_R; Hàng tương đương: IDE 16

LÊN ĐẦU TRANG