BT151

Tên hàng: BT151-600R BT151 TO220 SCR Thyristor 12A 600V; Mã: BT151-600R; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: NXP; Phân nhóm: THYRISTOR

BT151-600R BT151 TO220 SCR Thyristor 12A 600V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: BT151-600R BT151 TO220 SCR Thyristor 12A 600V;

Mã: BT151-600R;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: THYRISTOR

LÊN ĐẦU TRANG