BT151-600R BT151 TO220 SCR Thyristor 12A 600V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: BT151-600R BT151 TO220 SCR Thyristor 12A 600V;

Mã: BT151-600R;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: THYRISTOR

Tên hàng: BT151-600R BT151 TO220 SCR Thyristor 12A 600V;  Mã: BT151-600R;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: THYRISTOR

Tên hàng: BT151-600R BT151 TO220 SCR Thyristor 12A 600V;
Mã: BT151-600R;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: NXP;
Phân nhóm: THYRISTOR

Tags: , , ,