BU407

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE; Mã: BU406_F; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: cắm TO-220; Hàng tương đương: BU407;

BU406 TO220 N Transistor cũ 7A 400V BCE

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor cũ 7A 400V BCE;

Mã: BU406_F;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: BU407;

LÊN ĐẦU TRANG