BU406 TO220 N Transistor cũ 7A 400V BCE

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE;

Mã: BU406_F;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: BU407;

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE;  Mã: BU406_F;  Hãng sx: Faichild;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hàng tương đương: BU407;

Tên hàng: BU406 TO220 N Transistor 7A 400V BCE;
Mã: BU406_F;
Hãng sx: Faichild;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hàng tương đương: BU407;

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG