cắm DIP16;

tên hàng: TLP521-4 TLP521-4GB Photo-Tran; Mã: TLP521-4_DIP16; Hãng sx: TOSHIBA; Kiểu chân: cắm DIP16;

TLP521-4 TLP521-4GB Photo-Tran

Giá: 6.500 VNĐ

tên hàng: TLP521-4 TLP521-4GB Photo-Tran;

Mã: TLP521-4_DIP16;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: cắm DIP16;

LÊN ĐẦU TRANG