TLP521-4 TLP521-4GB Photo-Tran

Giá: 6.500 VNĐ

tên hàng: TLP521-4 TLP521-4GB Photo-Tran;

Mã: TLP521-4_DIP16;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: cắm DIP16;

tên hàng: TLP521-4 TLP521-4GB Photo-Tran;  Mã: TLP521-4_DIP16;  Hãng sx: TOSHIBA;  Kiểu chân: cắm DIP16;

tên hàng: TLP521-4 TLP521-4GB Photo-Tran;
Mã: TLP521-4_DIP16;
Hãng sx: TOSHIBA;
Kiểu chân: cắm DIP16;

Tags: , , ,