CD4052BE

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1; Mã: CD4052BE; Kiểu chân: cắm DIP-16; Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUXTên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1; Mã: CD4052BE; Kiểu chân: cắm DIP-16; Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1

Giá: 2,500 VNĐ

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1;

Mã: CD4052BE;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1; Mã: CD4052BE; Kiểu chân: cắm DIP-16; Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1;

Mã: CD4052BE;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

LÊN ĐẦU TRANG