CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1;

Mã: CD4052BE;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1;  Mã: CD4052BE;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

Tên hàng: CD4052BE CD4052BCN HEF4052 CD4052 DIP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1;
Mã: CD4052BE;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

Tags: , ,