CM600DU-5F

Tên hàng:CM600DU-5F IGBT Module 600A 250V; Mã hàng: CM600DU-5F; Hãng SX: Mitsubishi; Dùng cho: Vật tư xe nâng;

Tên: CM600DU-5F IGBT Module 600A 250V

Giá: Liên hệ

Tên hàng:CM600DU-5F IGBT Module 600A 250V;

Mã hàng: CM600DU-5F;

Hãng SX: Mitsubishi;

Dùng cho: Vật tư xe nâng;

LÊN ĐẦU TRANG