Tên: CM600DU-5F IGBT Module 600A 250V

Giá: Liên hệ

Tên hàng:CM600DU-5F IGBT Module 600A 250V;

Mã hàng: CM600DU-5F;

Hãng SX: Mitsubishi;

Dùng cho: Vật tư xe nâng;

Tên hàng:CM600DU-5F IGBT Module 600A 250V;  Mã hàng: CM600DU-5F;  Hãng SX: Mitsubishi;  Dùng cho: Vật tư xe nâng;

Tên hàng:CM600DU-5F IGBT Module 600A 250V;
Mã hàng: CM600DU-5F;
Hãng SX: Mitsubishi;
Dùng cho: Vật tư xe nâng;

Tags: , , , ,