dán SOP-7;

Tên hàng: TNY278GN TNY278 IC Nguồn; Kiểu chân: dán SOP-7; hãng sx: POWER; Mã hàng: TNY278GN; Hàng tương đương: TNY277GN

TNY278GN TNY278 IC Nguồn

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: TNY278GN TNY278 IC Nguồn;

Kiểu chân: dán SOP-7;

hãng sx: POWER;

Mã hàng: TNY278GN;

Hàng tương đương: TNY277GN

LÊN ĐẦU TRANG