TNY278GN TNY278 IC Nguồn

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: TNY278GN TNY278 IC Nguồn;

Kiểu chân: dán SOP-7;

hãng sx: POWER;

Mã hàng: TNY278GN;

Hàng tương đương: TNY277GN

Tên hàng: TNY278GN TNY278 IC Nguồn;  Kiểu chân: dán SOP-7;  hãng sx: POWER;  Mã hàng: TNY278GN;  Hàng tương đương: TNY277GN

Tên hàng: TNY278GN TNY278 IC Nguồn;
Kiểu chân: dán SOP-7;
hãng sx: POWER;
Mã hàng: TNY278GN;
Hàng tương đương: TNY277GN

Tags: , , , ,