dán TSSOP-14;

Tên hàng: LV14A SN74LV14PWR LV14 TSSOP14 IC Số; Kiểu chân: dán TSSOP-14; Hãng sx: TI;Tên hàng: LV14A SN74LV14PWR LV14 TSSOP14 IC Số; Kiểu chân: dán TSSOP-14; Hãng sx: TI;

LV14A SN74LV14PWR LV14 TSSOP14 IC Số

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: LV14A SN74LV14PWR LV14 TSSOP14 IC Số;

Kiểu chân: dán TSSOP-14;

Hãng sx: TI;

L2901 LM2901PWR LM2901 IC thuật toán

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: L2901 LM2901PWR LM2901 IC thuật toán;

Kiểu chân: dán TSSOP-14;

Hãng sx: TI;

Mã hàng: LM2901PWR;

Dùng cho: Vật tư PLC

Tên hàng: L2901 IC thuật toán; Kiểu chân: dán TSSOP-14; Hãng sx: TI; Mã hàng: L2901_TSSOP-14; Dùng cho: Vật tư PLC

L2901 IC thuật toán

Giá: 16.500 VNĐ

L2901 IC thuật toán; Kiểu chân: dán TSSOP-14; Hãng sx: TI; Mã: L2901_TSSOP-14; Dùng cho: Vật tư PLC

LÊN ĐẦU TRANG