L2901 IC thuật toán

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: L2901 IC thuật toán;

Kiểu chân: dán TSSOP-14;

Hãng sx: TI;

Mã hàng: L2901_TSSOP-14;

Dùng cho: Vật tư PLC

Tên hàng: L2901 IC thuật toán;  Kiểu chân: dán TSSOP-14;  Hãng sx: TI;  Mã hàng: L2901_TSSOP-14;  Dùng cho: Vật tư PLC

Tên hàng: L2901 IC thuật toán;
Kiểu chân: dán TSSOP-14;
Hãng sx: TI;
Mã hàng: L2901_TSSOP-14;
Dùng cho: Vật tư PLC

Tags: , , , ,